Cynghorwyr / Councillors

Cynghorwyr / Councillors

Cadeirydd / Chairman

Thomas Jones, Maes Mawr, Llanfechell  (Ward Llanfairynghornwy)

Is-Gadeirydd / Vice Chairman

Steffan Coupe, Pedwar Gwynt, Rhydwyn  (Ward Llanrhuddlad)

 

Ken P. Hughes, Garn Fôr, 4 Tan y Felin, Rhydwyn (Ward Llanrhuddlad)(Hefyd yn un o Gynghorwyr Sirol dros Cylch y Garn / also one of the County Councillors representing Cylch y Garn)

 

William F. K. Hughes, Ty Croes, Rhydwyn (Ward Llanrhuddlad)

Eric Davies, Bryn Refail, Llanrhuddlad (Ward Llanfairynghornwy)

Huw M. Jones, Tan Rallt, Llanfairynghornwy (Ward Llanfairynghornwy)

Huw Richards, Hafod y Grug, Llanfairynghornwy (Ward Llanfairynghornwy)

 

 

Mae dau Gynghorwr Sirol arall fydd yn mynychu ein cyfarfodydd gyda  Cyng Ken Hughes.

There are also two other County Councillors who attend our meetings with Councillor Ken Hughes:

Mrs Llinos Huws

Mr John Grifith

 

 

Clerc / Clerk

Arfon Owen, Post Office, Llanrhuddlad, Caergybi, LL65 4HP

Ffȏn / Phone:  07979 631504

e-bôst / e-mail: clerc@cylchygarn.co.uk