Cylch y garn

Cylch y Garn yn gymuned yn y sir Gymreig Môn , yng Nghymru , a leolir ar arfordir gogledd orllewin y sir , 9.0 milltir i’r gorllewin o Amlwch , 12.5 milltir i’r gogledd ddwyrain o Gaergybi a 15.0 milltir i’r gogledd -orllewin o Langefni .

Mae dwy Ward yn Cylch y Garn, Ward Llanrhuddlad gyda saith Cynghorwr Bro a Ward Llanfairynghornwy gyda pedwar Cynghorwr Bro. Cynhelir cyfarfodydd ar ddydd Llun diwetha’r mis o mis Ionawr i mis Gorffennaf ac o mis Medi i mis Tachwedd. Cynhelir y cyfarfodd yn Llanrhuddlad a Llanfairynghornwy bob yn ail.

Oherwydd cyfyngiad Covid-19 bydd cyfarfodydd Cyngor Cymuned Cylch y Garn yn cael eu cynnal ar-lein trwy Zoom ar gyfer y dyfodol rhagweladwy. Os hoffech ymuno â’r cyfarfodydd hyn, cysylltwch â’r clerc.

cylch-y-garn
Cylch Y Garn

Cylch-y-Garn is a community in the Welsh county of Anglesey, in Wales, located on the north west coast of the county, 9.0 miles west of Amlwch, 12.5 miles north east of Holyhead and 15.0 miles north west of Llangefni.

Cylch y Garn consists of two Wards, Llanrhuddlad with seven Community Councillors and Llanfairynghornwy with four Community Councillors. Meetings are held on the last Monday of the month from January to July and September to November. They are held alternatively at Llanrhuddlad and Llanfairynghornwy

Due to Covid-19 Restriction Cylch y Garn Community Council meetings will be conducted online via Zoom for the foreseeable future. Should you wish to join with these meetings then please contact the clerk. Thank you.