Cynghorwyr / Councillors

Cadeirydd / Chairman

Huw M. Jones, Tan Rallt, Llanfairynghornwy (Ward Llanfairynghornwy)

Is-Gadeirydd / Vice Chairman

Huw Richards, Hafod y Grug, Llanfairynghornwy (Ward Llanfairynghornwy)

Cynghorwyr / Councillors

Steffan Coupe, Pedwar Gwynt, Rhydwyn  (Ward Llanrhuddlad)

Ken P. Hughes, Garn Fôr, 4 Tan y Felin, Rhydwyn (Ward Llanrhuddlad)(Hefyd yn un o Gynghorwyr Sirol dros Cylch y Garn / also one of the County Councillors representing Cylch y Garn)

William F. K. Hughes, Ty Croes, Rhydwyn (Ward Llanrhuddlad)

Arfon Owen, The Old Post Office,  Llanrhuddlad (Ward Llanrhuddlad)

Eric Davies, Bryn Refail, Llanrhuddlad (Ward Llanfairynghornwy)

Thomas Jones, Maes Mawr, Llanfechell  (Ward Llanfairynghornwy)

Andrew Jones,   (Ward Llanfairynghornwy)

 

Mae dau Gynghorwr Sirol arall fydd yn mynychu ein cyfarfodydd gyda  Cyng Ken Hughes.

There are also two other County Councillors who attend our meetings with Councillor Ken Hughes:

Mrs Llinos Huws

Mr John Grifith

 

Clerc / Clerk

Rhian Wyn Owen
Clerc / Clerk
Cyngor Bro Cylch y Garn Community Council
Rhoscryman Bach
Llanfairynghornwy,
Ynys Môn,
LL65 4LS.
Ffôn / Tel (01407) 740 940 / 07802754187

e-bôst / e-mail: clerc@cylchygarn.co.uk