Cynghorwyr / Councillors

Cadeirydd / Chairman

Huw Richards (Ward Llanfairynghornwy)

Is-Gadeirydd / Vice Chairman

Is-Gadeirydd Myfanwy Williams (Ward Llanrhuddlad)

Cynghorwyr / Councillors

Eric Davies (Ward Llanrhuddlad)

Ken Hughes (Ward Llanrhuddlad)

Huw Morris Jones  (Ward Llanfairynghornwy)

Andrew Jones  (Ward Llanfairynghornwy)

Huw Jones (Ward Llanrhuddlad)

Thomas H Jones  (Ward Llanfairynghornwy)

Arfon Owen (Ward Llanrhuddlad)

Kathryn Owen (Ward Llanrhuddlad)

Mark Salisbury (Ward Llanrhuddlad)

 

Mae dau Gynghorwr Sirol arall fydd yn mynychu ein cyfarfodydd gyda  Cyng Ken Hughes.

There are also two other County Councillors who attend our meetings with Councillor Ken Hughes:

Mrs Llinos Huws

Mr John Grifith

 

Clerc / Clerk

Rhian Wyn Owen
Clerc / Clerk
Cyngor Bro Cylch y Garn Community Council
Rhoscryman Bach
Llanfairynghornwy,
Ynys Môn,
LL65 4LS.
Ffôn / Tel (01407) 740 940 / 07802754187

e-bôst / e-mail: clerc@cylchygarn.co.uk